Hergest - Glanceri

 

  Hanes Recordiau Lluniau Caneuon Memorabilia  

Nodyn – Newidiodd Derec Brown sillafiad ei enw cyntaf ym 1975, a newidiodd Delwyn o Davies i Sion ym 1976 – mae’r manylion isod fel y maen nhw’n ymddangos ar y recordiau gwreiddiol.

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

 

1973

Hergest EP

HERGEST   Sain 31

 

 

 

Dewch I’r Llysoedd (Geraint Davies)

Can Elgan (Elgan Ffylip)

O’n Hamgylch (Delwyn Davies)

Nos Da I Chi Gymry (Derec Brown)

 

 

 

 

 

Geraint Davies (gitar a llais), Elgan Ffylip (gitar a llais), Derek Brown (gitar a llais), Delwyn Davies

(gitar, piano, mellotron a llais)

gyda

Charlie Britton (drymiau), John Griffiths (bas) a Beth Richards (gitâr ar Dewch i’r Llysoedd)

 

Recordiwyd ar 8 trac yn Rockfield, Trefynwy.

Cynhyrchydd - Huw Jones.

Peirianwyr - Kingsley Ward a Pat Moran

Cynllun clawr a llun - Garrod Roberts.

 

 

 

Roedd Beth Richards yn aelod o hen grŵp Geraint, Gwenwyn, ac wedi helpu i greu’r trefniant gitâr ar gyfer  Dewch i’r Llysoedd.

Er gwaethaf ymdrechion y grŵp, mynnodd Sain gyhoeddi hon yn Mono, un o’r recordiau olaf gan y cwmni cyn symud i Stereo.

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

TAFODAU TAN   

Tafodau Tan LP

Sain H1007

yn cynnwys Wrth Edrych Yn Ol (Geraint Davies)

Geraint (gitâr a llais), Elgan (gitâr a llais), Derek (gitâr a llais), Delwyn (piano a llais)

gyda Charlie (drymiau) a John (bas)

 

Recordiad ‘byw’ o gyngerdd ym mhafiliwn Corwen gan nifer o artistiaid

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

1974

Aros Pryd - Hergest EP

 

AROS PRYD    Sain42

 

 

Porth Y Gair (Geraint Davies)

Blodeuwedd (Geraint Davies/Elgan Ffylip/Delwyn Davies)

Adferwch Y Cymoedd (Delwyn Davies)

Myned Adref (Elgan Ffylip)

 

 

Geraint (gitâr a llais), Elgan (gitâr a llais), Delwyn (gitâr, piano, organ a llais)

gyda

Charlie (drymiau), John (bas,llais ar Blodeuwedd), Derek (organ geg ar Adferwch Y Cymoedd), 

Arfon Wyn (gitâr ar Myned Adref)

 

Recordiwyd ar 16 trac yn Rockfield, Trefynwy.

Cynhyrchydd - Huw Jones.

Peirianwyr - Kingsley Ward a Pat Moran

Cynllun clawr a lluniau - Emyr Glasnant.

Mae Charlie’n chwarae ‘congas’ar Porth Y Gair – ar gefn gitâr Geraint! Ail-recordiodd Delwyn Adferwch Y Cymoedd gyda’i fand roc Omega yn yr 80au.

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

1975

Hergest - Glanceri LP

 

GLANCERI   Sain 1028M

Dolur Y Dail (Delwyn Davies)

Traeth Y Pererin (Delwyn Davies)

Hwylio Drwy’r Blynyddoedd (Elgan Ffylip)

Byd Heb Gydymdeimlad (Arfon Wyn)

Gwaedd O’r Gorllewin (Geraint Davies)

Niwl Ar Fryniau Dyfed (Delwyn Davies)

Clychau Cantre’r Gwaelod (Arfon Wyn)

Glanceri (Geraint Davies)

Seren Wib (Geraint Davies)

Stafelloedd (Elgan Ffylip)

Arglwyddes Maes Y Fedwen (Geraint Davies/Elgan Ffylip)

 

 

Geraint (gitâr, mandolin a llais), Elgan (gitâr a llais), Delwyn (gitâr, piano, synth a llais), Arfon (gitâr a llais)

gyda

Charlie (drymiau), John (bas) a Geraint Griffiths (gitâr flaen ar Niwl Ar Fryniau Dyfed, Seren Wib a Stafelloedd)

 

Recordiwyd ar 8 trac yn Stiwdio Gwernafalau, Llandwrog

Cynhyrchwyr - Huw Jones a Hergest. 

Peiriannydd - Bryn Jones

Cynllun clawr a lluniau - Emyr Glasnant

Casgliad tipyn mwy roc a rhithmig na chynt, gyda thipyn o arbrofi gyda’r stiwdio newydd sbon. Roedd e’n fwriad enwi’r record ar ôl fflat ‘Glanceri’ cyn i’r gan gael ei hysgrifennu.

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

  

Lleisiau

LLEISIAU Adfer1

 

yn cynnwys

Clychau Cantre’r Gwaelod (Geraint Davies)

Gwaed Yr Haul I’r Pridd (Delwyn Davies)

 

 

Geraint (gitâr, organ geg a llais), Elgan (gitâr), Delwyn (gitâr, piano a llais)

gyda

John (bas)

 

Recordiwyd ar 8 trac yn Stiwdio Stacey Road, Caerdydd.

Cynhyrchwyr - Eurof Williams ac Eric Dafydd.

Peiriannydd - Des Bennett

Mae Clychau Cantre’r Gwaelod yma’n gan hollol wahanol i’r un ar Glanceri. Geraint sydd bia hon, er taw enw Elgan sydd ar y record!

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

1976

Hergest - Ffrindiau Bore Oes LP

FFRINDIAU BORE OES    Sain1054M

 

Harbwr Aberteifi (Derec Brown)

Plas Y Bryniau (Elgan Ffylip)

Gwawr Fy Mywyd (Delwyn Sion)

Nos Sadwrn (Derec Brown/Elgan Ffylip)

Gosteg Yn Y Glaw (Geraint Davies)

Yng Ngolau’r Stryd (Geraint Davies)

Cwm Cynon (Delwyn Sion)

Canig (Elgan Ffylip)

Dinas Dinlle (Delwyn Sion)

Ugain Mlynedd Yn Ol (Geraint Davies)

Beth Yn Y Byd? (Derec Brown)

 

Geraint (gitâr, mandolin, organ geg a llais), Elgan (gitâr a llais), Delwyn (gitâr, piano,synth a llais), Derec (gitâr, mandolin a llais)

gyda

Charlie (drymiau), John (bas a llais), Alun Thomas (llais ar Dinas Dinlle), Geraint Griffiths (gitâr flaen ar Plas Y Bryniau ac Yng Ngolau’r Stryd, gitâr ddur ar Cwm Cynon.

 

Recordiwyd ar 8 trac yn Stiwdio Gwenafalau, Llandwrog

Cynhyrchydd - Hefin Elis.

Peiriannydd - Bryn Jones

Cynllun clawr - Charlie Britton.

Lluniau - Geraint Thomas.

 

Wedi llwyddiant Blodeuwedd ar Aros Pryd, cynigiwyd EP o ganeuon yn null y 60au cynnar i Sain fel dilyniant i Glanceri. Ymateb y cwmni oedd ‘Dim diolch’, ond llwyddodd Dinas Dinlle, teyrnged i’r Beach Boys,  i gael lle ar y record hon.

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

1977

Hergest - Hirddydd Haf LP

HIRDDYDD HAF  Sain1102M

 

 

Gwibio’n Ol (Geraint Davies)

Plentyn Y Pridd (Derec Brown/Geraint Davies)

Cofio Blino (Derec Brown/Geraint Davies)

Hirddydd Haf (Delwyn Sion)

Saeth Ar Y Traeth (Derec Brown)

Tyrd I Ddawnsio (Delwyn Sion)

Ffair Llandeilo (Derec Brown)

Ar Y Ffordd (Derec Brown/Geraint Davies)

Llosgi F’adenydd (Delwyn Sion)

Cysgod Y Coed (Derec Brown/Elgan Ffylip)

Hwylio (Geraint Davies)

 

Geraint (gitâr a llais), Delwyn (gitâr, piano,organ, synth a llais), Derec (gitâr, organ geg a llais), Rhys Ifans (bas a llais), Gareth Thomas (drymiau a llais)

gyda

Hefin Elis (gitâr flaen ar Gwibio’n Ol a Plentyn Y Pridd), Owenna Roberts (piano accordion ar Ffair Llandeilo)

 

Recordiwyd ar 8 trac yn Stiwdio Gwernafalau, Llandwrog

Cynhyrchydd - Hefin Elis

Peiriannydd - Bryn Jones

Cynllun clawr - Fickling Seaward & Heveron

Llun - Geraint Thomas.

Er fod nifer o’r cerddorion wedi newid, a mwy o gitarau trydan wedi’u cynnwys, llwyddwyd i gadw’n agos iawn at  y sŵn llawn harmoni a sefydlwyd ar yr LP blaenorol

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

1978

Hergest - Amser Cau LP

AMSER CAU    Sain1127M

 

Yn Y Ddinas (Geraint Davies)

Yfory Bydd Heddiw Yn Ddoe (Delwyn Sion)

Crwydro (Geraint Davies)

Seren Cariad (Delwyn Sion)

Gwenllian (Gareth Thomas/Rhys Ifans)

Bywyd (Derec Brown)

Dal Fi (Delwyn Sion)

Nos Yn Cau (Geraint Davies)

Dafydd Rhys (Derec Brown)

Paid A Disgwyl (Derec Brown)

Dyddiau Da (Delwyn Sion)

 

Geraint (gitâr, mandolin  a llais), Delwyn (gitâr, piano,organ, synth a llais), Derec (gitâr a llais), Rhys Ifans (bas a llais), Gareth Thomas (drymiau a llais, piano trydan ar Gwenllian)

gyda

Huw Owen (sacsoffon ar Gwenllian)

 

Recordiwyd ar 8 trac yn Stiwdio Gwernafalau, Llandwrog

Cynhyrchydd - Hefin Elis

Peiriannydd - Bryn Jones

Cynllun clawr a lluniau - Wyn ap Gwilym/O’r Niwl

 

Cyfle o’r diwedd i recordio Dafydd Rhys, oedd wedi bod yn hofran ers rhai blynyddoedd. Hefyd, am y tro cyntaf , cafwyd can gan Gareth a Rhys, gyda’u hen ffrind Huw Owen, gynt o Madog yn cyfrannu. Y ffarwel olaf.

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

1991

Hergest CD

HERGEST - CASGLIAD O GANEUON 1975-1978   SainSCD4066

 

Niwl Ar Fryniau Dyfed

Gwaedd O’r Gorllewin

Stafelloedd

Harbwr Aberteifi

Dinas Dinlle

Gosteg Yn Y Glaw

Nos Sadwrn

Cwm Cynon

Beth Yn Y Byd?

Ugain Mlynedd Yn Ol

Ffair Llandeilo

Tyrd I Ddawnsio

Cysgod Y Coed

Hirddydd Haf

Hwylio

Plentyn Y Pridd

Yfory Bydd Heddiw Yn Ddoe

Dafydd Rhys

Dyddiau Da

 

(Detholiad o’r bedair record hir)

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

| ADREF | ebost | cysylltiadau |

© twndish 2006